Skriv ut

Slöjd som samhällsrörelse

lyckaKim Corein läser programmet ”Master i sociologi med samhällsanalytisk inriktning” på Göteborgs universitet. Just nu arbetar hon med sin masteruppsats som handlar om förhållandet mellan textilt handarbetande och slöjdande och vilka politiska motiv och drivkrafter som kan finnas bakom. Det innebär bland annat hur handarbetande och slöjdande kan få en samhällelig betydelse.Kim söker nu personer i Göteborgsområdet som detta passar in på och skulle vilja bli intervjuade i ämnet. Själva intervjun kommer ta mellan en till en och en halv timme.


- Det pågår något intressant bortom den färdigproducerade världen som jag som sociolog vill undersöka. Oavsett vad som driver en människa till att handarbeta - om det sker för att själslig ro eller för att man vill förändra attityder eller hela världen - så ser jag en samhällelig rörelse. För att avgränsa min studie söker jag craftivister som handarbetar och har någon form av politiskt motiv, säger Kim Corein.

Hör av dig om du själv skulle vilja intervjuas, har frågor kring arbetet eller tips på andra Göteborgsbaserade craftivister.


Maila till:
mail(a)kimcorein.se
Veronica Olofsson