Skriv ut

Bli uppdaterad på Kulturutredningen.

Alla hamnar vi någon gång i den pinsamma situationen att inte ha en aning om vad sällskapet pratar om. Att hålla sig fullt uppdaterad och samtidigt utesluta omgivningen för att gå in i sitt skapande är en ekvation som sällan går ihop. I kultursammanhang är det just nu Kulturutredningen och Skuggutredningen som är de heta potatisarna. Kravallslöjd ger dig här möjlighet att på fem minuter uppdatera dig i ämnet. 1212503157
kulturutredningen
Under ett och ett halvt år har kulturutredningen, med Ewa Swartz-Grimaldi som ordförande, kartlagt den svenska kulturpolitiken. Den 12 februari 2009 presenterad utredningen sitt förslag till förändringar av såväl myndigheter som kulturpolitikens mål.

Den mest genomgripande förändringen är att ett tjugotalet statliga myndigheter ska reduceras till tre myndigheter; en för arkiv, bibliotek och språk, en för samtid, historia och livsmiljö samt en för konstarterna.

Ett så kalla portföljsystem föreslås som ger regioner och landsting större makt över pengarna till kulturen.

Senast en lika omfattande utredning gjordes var 1968-74. Då genomfördes en parlamentarisk utredning med representanter för samtliga partier i riksdagen och den politik man enades om då har i princip varit oförändrad fram till i dag.

Utredningen går nu ut på remiss och så tidigt som i september vill kulturministern lägga en proposition för att redan under valåret 2010 inrätta de första nya myndigheterna.

Kulturpolitikens nya MÅL enligt kulturutredningen:
”Den nationella kulturpolitiken ska, med utgångspunkt i demokrati och yttrandefrihet, bidra till samhällets utveckling genom att främja öppna gemenskaper och arenor som är tillgängliga för var och en. Den ska möjliggöra kommunikation mellan olika individer och grupper, skapa förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla ges möjlighet att fritt utveckla sina skapande förmågor”

Kulturpolitikens UPPGIFTER:
”Statliga myndigheter och institutioner ska, utifrån arten av sina uppgifter och ansvarsområden, arbeta för
¤att främja mångfald, kulturell pluralism och internationellt samspel
¤att stödja konstnärligt skapande och ge plats för konstens förmåga att gestalta, bryta mönster och vidga det möjligas rum
¤att kulturarvet bevaras, brukas och tolkas
¤att kulturell kompetens och kreativitet används för att bidra till en socialt miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling
¤att information och kunskaper görs tillgängliga och förmedlas.


Läs mer på:
www.kulturutredningen.se
skuggutredningen
Skuggutredningen


En annan kulturutredning pågår samtidigt som den statliga. Stina Oscarson, konstnärlig ledare på Orionteatern i Stockholm, tyckte att det behövdes en kompletterande skuggutredning. En injektion, inte en motaktion.

Det hela började med att Stina Oscarson kände att det var otillfredsställande med det endast en timma långa mötet med Kulturutredningen för att framföra sina idéer. I den pågående kulturutredningen finns inga representanter för de konstnärliga organisationerna, bara chefer och personer kopplade till arbetsgivarorganisationen Svensk scenkonst. Skuggutredningen startades och tanken är att den ska föra fram utövarnas perspektiv.

Läs mer på:
www.skuggutredningen.se

 

Mia Lindgren
.............&
Veronica Olofsson