Skriv ut

Open Source Embroidery Fika

The Open Source Embroidery. Ele Carpenter har sedan 2005 arbetat med projektet The Open Source Embroidery. Projektet består av broderiworkshops där tanken är att konstnärer, programmerare och andra som är intresserade av handarbete får möjlighet att mötas och brodera tillsammans.

Ele Carpenter är curator, konstnär och forskare som undersöker relationer mellan socialt engagemang och nya medier. De senaste två veckorna har hon hållit i workshops under namnet ”Open Source Embroidery Fika”. Idén är att sammankomsterna skall leda till diskussioner kring kreativt skapande och förhållandet mellan programkod och traditionellt handarbete.

The Open Source Embroidery. Open Source är för övrigt en term som används inom programmering och som innebär ett öppet förhållningssätt till programkoder. Open Source ger användare möjlighet att ta del av andras information och lösningar men även att delge sin egen information samt lösa problem tillsammans.

Genom projektet länkar Ele Carpenter samman det traditionellt mansdominerade datorprogrammering med det traditionellt kvinnodominerade broderiet. På hemsidan lyfter hon fram tre gemensamma saker hos dessa skilda områden; Könens medvetenhet kring detaljer; delad social process och utveckling; och den transparenta gränsen mellan process och produkt.   Länk till hemsidan.

En utställning med verken från workshopen hålls i Humlab, Umeå Universitet den 23 januari 2009.

Anna Palm