Skriv ut

Östersund -ur ett ANDlikt perspektiv

intro
På besök i Östersund, mitt i Smakriket, gjorde vi bekantskap med Anden i butik hamngatan 10.
Vi fann genast varandra och bättre guide till stadens konst och kulturliv kunde vi inte ha önskat oss.

a
Östersund är beläget i mellersta Sverige, mitt i Jämtlands län och mitt i Östersunds kommun. I egenskap av Sveriges mest centralt belägna stad brukar Östersund ta åt sig äran som Sveriges mittpunkt. Ortnamnet kommer från det smala sund som skiljer Frösön från fastlandet.

Nere från Sjötorget fick vi ta del av en fantastisk vy över Storsjön. S
måbåtshamnen närmast kajen och Frösön på andra sidan med Gustavsbergsbacken fortfarande i vinterskrud.
c


På Sjötorget rekommenderar vi ett besök i
Storsjöhyttan som är en studioglashytta.
Har du tur så får du, som oss, uppleva glasblåsning live i hyttan.
Läs
artikeln om vårt besök HÄR


bVidare norrut efter promenadstråket
gjorde vi ett stopp i Badhusparken.
Nere bakom stenmuren, till vänster på bilden, kurade hundratalet Östersundsbor undan vinden för att njuta av vårens första soliga dagar.

d
Ett besök till Frösön var enligt vår guide ett måste.
Frösön är Storsjöns största ö. Enligt de gamla myterna var ön helgad åt fruktbarhetsguden Frö. Inskriptionen på norra Sveriges enda runsten - som i dag står intill Hornsbergskyrkan nära Frösöbron - berättar att Östman Gudfasts son lät kristna Jämtland i mitten av 1000-talet.

Genom Riksföreningen för Handvävnings regi
fick vi besöka Frösö kyrka vilken hade en storslagen utsikt från kyrkbacken.


e

Wilhelm Peterson Berger, nationalromantisk tonsättare har sin sistas viloplats längst södra kyrkväggen sedan 1942. Han byggde sommarstugan "Sommarhagen" på Frösön på 10-talet.


fFrösö kyrka uppfördes på 1200-talet på en gammal hednisk offerplats. Den är Jämtlands äldsta kvarvarande kyrka.
Nuvarande altaruppsättning tillkom 1708 och altarringen 1778.
Altaret visar de centrala scenerna ur Jesu liv, födelsen längst ner, lidandet i mitten och uppståndelsen symboliserad med triumfkorset längst upp.

g
h
Befinner man sig i Östersund så är Jamtli ett sevärt besöksmål.
Jämtlands läns Fornminnesförening stiftades 1886, med syfte att verka för bevarandet av länets traditionella folkkultur. 1908 tillkom den hantverksorienterade föreningen Jämtslöjd, och tillsammans började de två föreningarna så småningom verka för att etablera ett museum i Östersund. När man grundade Jamtli var visionen att i nykterhetens, folkgemenskapens och nationalismens anda skapa en levande arena för traditionell folkkultur. Man arrangerade kurser i hantverk, byggnadskonst och folkdans, och man anordnade spelmansstämmor, folkfester och marknader.

Överhogdalsbonaderna hör till Europas märkligaste kulturskatter och är kronjuvelen i Jamtlis samlingar. I år är det 100 år sedan man fann de fantastiskt välbevarade bildvävarna som visat sig vara nästan 1000 år gamla.


i


Östersunds rådhus uppfördes åren 1909-1912 efter ritningar av arkitekt Frans Bertil Wallberg. Östersunds Rådhus är Sveriges elfte högsta tornbyggnad med 51 meter.
Redan på ritningsstadiet väckte byggnaden uppmärksamhet. I tidskriften Arkitektur kunde man år 1907 läsa att Rådhuset var "det bästa som av modern svensk arkitektur hittills framkommit".
Somliga av stadens 10 000 invånare upprördes över "skrytbygget". De ansåg det vara ett slöseri, som hörde hemma i huvudstaden.
j
Länskulturen
är en del av Jämtlands läns landsting och inrymmer exempelvis hemslöjdskonsulenterna, Filmpool Jämtland, Designcentrum och Bildkonsten.k

Utanför Storsjöteatern i norra hörnet av Stortorget står Kören av
Thomas Qvarsebo
som uppfördes till minne av Östersunds 200-årsdag 1986.


l
Storsjöodjuret omnämndes i skrift första gången år 1635.
1986 förbjöd länsstyrelsen i Jämtlands län att "döda, skada, fånga levande djur av arten Storsjöodjuret" och att "borttaga eller skada Storsjöodjurets ägg, rom eller bo"
På den här länken kan man se Storsjöodjuret: LÄNK


Östersund besöktes 22-25 april 2010.
Veronica Olofsson