Skriv ut

Ett irländskt Skansen

Ett irländskt Skansen
I västra Irland, på landsbygden nära Limerick, byggdes på 1400-talet en tre våningar hög stenborg, Bunratty Castle, med fyra skyddstorn. Idag är det den mest välbevarade irländska medeltidsborgen, inredd med möbler, väggbonader och hantverk från 1400- och 1500-talet.
Några hundra meter från borgen byggdes 1805 ett stort vitt gregorianskt hus, Bunratty House, där människor levde fram till 1950-talet. 1954 renoverades Bunratty Castle och samtidigt så började en by att byggas upp i området. Byn skulle visa byggnadssätt och levnadsvillkor för de irländska människorna på 1800-talet. Idag finns ett 30-tal hus uppförda, allt från den fattigaste bondebostad och stadshusen till det imponerade Bunratty House.
Bunratty Castle Utsikt från Bunratty House

I mångt och mycket liknar området Stockholms Skansen. Det finns en vilja att levandegöra en förfluten tid och att visa på det irländska kulturarv som uppträder både genom materiella ting och genom det som är mer svårgripbart, som en känsla om hur ett liv kunde ha sett ut för 150 år sedan.
Mia Lindgren