Skriv ut

Julia Gamborg Nielsen, Bloggare v.17

juliagamborgUtbildad på Carl Malmsten Furniture Studies med en bakgrund i konsten. Har ett intresse för ”Abject Beauty”, repetition och ornament i naturen. Vill inte hymla med sakers härkomst utan snarare visa upp dem i en berättelse kring ursprung. Präglas av uppväxten utomlands i Afrika och Asien där detaljrikedom och hantverk varit centralt. Bor och arbetar i Stockholm med verkstad på Lidingö. Har visat objekt i Milano, New-York och Stockholm. Förbereder nu en ”Slöjdprovning” i maj tillsammans med Slöjdinkubatorer i samarbete med Nämnden för Hemslöjdsfrågor i Umeå under dess kulturhuvudstadsår.

Hemsida: www.juliagamborgnielsen.com