Skriv ut

Elina Holmgren, blogg v.37

Elina Holmgren
Vad är samtida hemslöjd?

Går det att definiera hemslöjd utan att referera till en förindustriell kultur? Finns det produktionsmetoder och förhållningssätt som är mer karakteristiska för hemslöjd än andra? Och vilka är hemslöjdandets drivkrafter i ett samhälle där prylar redan finns i överflöd?

Jag heter Elina Holmgren och studerar på Konstfack vid institutionen för textil och min inriktning på utbildningen är hemslöjd. Mitt arbete innefattar att undersöka, synliggöra och berätta om den samtida hemslöjdens kunskapande och förhållningssätt med målet att positionera hemslöjd som samtida kulturform. Parallellt med studierna driver jag företaget Slöjd-lab som bland annat säljer det undersökande arbete jag bedriver i föreläsningsform. Jag är tidigare utbildad inom traditionell slöjd på Sätergläntan, Hemslöjdens Gård och är sedan två år tillbaka medlem i slöjdgruppen Slöjdkollektivet.